გენერალური


გენერალური
генеральный

Грузино-русский словарь. 2013.

Смотреть что такое "გენერალური" в других словарях:

 • გენერალური ასამბლეა — გენერალურ ასამბლეას ადამიანის უფლებებზე მუშაობის მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება აქვს. წესდების მე 13 მუხლის შესაბამისად იგი „გახდება სწავლების ინიციატორი და გასცემს რეკომენდაციებს საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით ეკონომიკის, სოციალურ …   Georgian encyclopedia

 • გენერალური პროკურორი — კანონით დადგენილი წესით, ორგანიზებას უწევს და ხელმძღვანელობს პროკურატურის საქმიანობას; პირადად ან გენერალური პროკურატურის მეშვეობით ახორციელებს თავის უფლებამოსილებებს; თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს ქვემდგომ პროკურორებს, პროკურატურის… …   Georgian encyclopedia

 • გენერალური ერთობლიობა — • სოციოლინგვისტური თვალსაზრისით არის ყველა იმ ინდივიდთა სიმრავლე, რომელთა ენობრივი თავისებურებები კონკრეტული სოციოლინგვისტური გამოკვლევის ობიექტს წარმოადგენს. Source: ლადარია ნოდარ. სოციოლინგვისტიკა : [სახელმძღვ. სოციალ. მეცნიერებების… …   Georgian encyclopedia

 • გენერალური ინსპექცია — უზრუნველყოფს სამინისტროს სისტემაში ეთიკის, დისციპლინური ნორმების დარღვევის, სამსახურებრივი მოვალეობების არაჯეროვანი შესრულებისა და კონკრეტულ მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა ჩადენის ფაქტების გამოვლენასა და სათანადო რეაგირებას; მის კომპეტენციას… …   Georgian encyclopedia

 • ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი — გენერალური მდივანი ინიშნება ასამბლეის მიერ მინისტრთა კომიტეტის წარდგინებით (მუხლი 3, ევროპის საბჭოს წესდება). გენერალური მდივანი უძღვება საბჭოს სამდივნოს. გენერალური მდივანი ევროპის საბჭოს სხვადასხვა დოკუმენტის რატიფიცირებასთან, პირობებთან ან… …   Georgian encyclopedia

 • ვაჭრობისა და ტარიფების გენერალური შეთანხმება — განიხილებოდა როგორც მდიდარი ქვეყნების კლუბი. გატის წესები ესაა ე.წ. ვაჭრობის ლიბერალური წესები მდიდართა სასარგებლოდ. გატი შეიქმნა 1947 წელს. მიზანი იყო წევრ ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობისათვის ხელშეწყობა, რაც გამოიხატებოდა მოლაპარაკებების… …   Georgian encyclopedia

 • ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი — ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მანდატი განსაზღვრული გაერო ს წესდების მუხლებში 1, 13 და 55. მისი მისიაა „ადამიანის უფლებათა დაცვა და ხელშეწყობა“. მაღალი ეფექტიანობის მიღწევის მიზნით, 1997 წელს გაერთიანდნენ ადამიანის უფლებათა უმაღლესი… …   Georgian encyclopedia

 • გენოციდი — • (ბერძნული სიტყვიდან „genos” (რასა, ჯიში) და ლათინური სუფიქსიდან („cide” მოკვლა)). ლევკინის მიხედვით, გენოციდი მოიცავს „ეროვნული ან ეთნიკური ჯგუფის განადგურებას და გულისხმობს შეთანხმებული გეგმის არსებობას, მიმართულს ინდივიდუალურად ამორჩეული… …   Georgian encyclopedia

 • საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა — 2004 წლის ნოემბერში ორი პარტიის ნაციონალური მოძრაობისა და გაერთიანებული დემოკრატების გაერთიანების შედეგად დაარსდა. ეს ორი პოლიტიკური ორგანიზაცია 2000 იანი წლების დასაწყისში ჩამოყალიბდა; საფუძველი საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის ახალგაზრდა… …   Georgian encyclopedia

 • რასობრივი დისკრიმინაცია — • ყველა ფორმის აღმოსაფხვრელად საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით ტერმინი ნიშნავს ნებისმიერ განსხვავებას, განსაკუთრებულობას, შეზღუდვას ან უპირატესობას, დაფუძნებულს რასაზე, ფერზე, ეროვნულ ან ეთნიკურ წარმოშობაზე, რომელიც მიზნად ისახავს გააუქმოს ან… …   Georgian encyclopedia

 • პროკურატურა — • სისხლის სამართლებრივი დევნისა და გამოძიების მაწარმოებელი სახსელმწიფო სტრუქტურა. გამოდის სახელმწიფო ბრალმდებლად სასამართლოში. Source: სასამართლო ჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო. [თბ. : ALPE], 2002, • 1. ახორციელებს სისხლის სამართლებრივი დევნას; 2.… …   Georgian encyclopedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.